The Best Innovation


Konkurs „The Best Innovation”

Wspieramy rozwój branży gastronomicznej!

Wygraj stoisko oraz udział w spotkaniach z kupcami!

Wiemy, że promocja nawet najciekawszego produktu czy najlepszej usługi jest niezwykle trudna. Właśnie dlatego chcemy pomóc każdemu, kto ma innowacyjne rozwiązania dla branży gastronomicznej – wierzymy, że to na nich opiera się jej rozwój. Przygotowaliśmy konkurs „The Best Innovation”, który pomoże Wam wypromować nowy produkt lub usługę.

Jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem produktów/usług w sektorze gastronomicznym – zgłoś się do nas i przekonaj nas dlaczego twój produkt lub usługa są innowacyjne i wyjątkowe. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy najciekawsze pomysły i nagrodzimy je pakietem sponsorskim, w skład którego wchodzi między innymi: bezpłatne stoisko, udział w spotkaniach z kupcami podczas Gastro Meeting.

Zgłoś się:

www.gastro.bsdpoland.pl/kontakt

 

Zasady konkursu „The Best Innovation”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Udział w konkursie może zgłosić producent lub dystrybutor produktów i usług dla branży gastronomicznej, zarówno firma z długoletnim doświadczeniem, jak i startup
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie innowacyjnego produktu lub usługi dla branży gastronomicznej
 4. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 8.1
 5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1.07.2018r do 31.10.2018r.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 

 

 • Po przesłaniu zgłoszeń konkursowych przez uczestników jury konkursu w składzie: uczestnicy Gastro Meeting – kupcy biorący udział w Business Speed Dating, paneliści i eksperci z branży gastronomicznej oraz przedstawiciele Organizatora, wybiera laureatów
  1. Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:
   • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.gastro.bsdpoland.pl/kontakt do dnia 31.10.2018r.
   • zgłoszenie musi zawierać opis produktu/usługi – uzasadnienie, dlaczego zasługuje na miano „The Best Innovation”, może mieć formę prezentacji
   • spośród poprawnych zgłoszeń, jurorzy konkursu wybierają laureatów przez głosowanie
   • uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 5.11.2018r.

    III. NAGRODA

 • Zwycięski produkt/usługa otrzymuje tytuł The Best Innovation 2018, prawo do używania logotypu oraz wsparcie marketingowe na konferencji (stoisko 4m2 + 1 karta Business + 1 karta Basic + insert); dostanie też pakiet działań marketingowych.
 • Pozostałe zgłoszone do konkursu produkty i usługi, których firmy wystawiają się na konferencji, otrzymują tytuł Innovation 2018 oraz prawo do używania logotypu.
 • Jeżeli zwycięska firma wykupiła wcześniej udział w edycji Gastro Meeting, której dotyczy konkurs, organizator zapewni bezpłatny udział tej firmy w kolejnej, najbliższej konferencji Gastro Meeting. Łączna wartość zapewnionych bezpłatnych usług nie może przekroczyć 5 000 pln netto wg oficjalnego cennika organizatora.

  IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

 • Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 05.11.2018r.
 • Nagroda przyznawana jest wyłącznie zwycięzcy, nie można się jej zrzec na rzecz innego podmiotu
 • Realizacja nagrody następuje na konferencji Gastro Meeting dn. 19.11.2018r.
 • W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.