Expert Gastro Meeting

Konkurs „Expert Gastro Meeting” 

Zostań prelegentem na Gastro Meeting

 

W Business Speed Dating zależy nam na tym, by uczestnicy naszych konferencji mieli jak najwięcej okazji do wymiany wiedzy i doświadczeń. W myśl tej idei stworzyliśmy konkurs „Expert Gastro Meeting”. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich restauratorów, ekspertów rynku, doradców, producentów oraz dostawców usług dla branży HoReCa. 

 

Jeśli chcesz przedstawić uczestnikom konferencji wartościową, merytoryczną prelekcję, pochwalić się swoją historią, pomysłem na biznes, ciekawym case study lub podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi działań w branży – nie zwlekaj! Zgłoś się do nas i podziel się swoim pomysłem na wystąpienie. Wybrane osoby będą miały szansę wystąpić na konferencji Gastro Meeting i zawalczyć o nagrody. Na zwycięzcę czeka tytuł „Expert Gastro Meeting”.

 

Zgłoś się!

www.gastro.bsdpoland.pl/kontakt

 

 

 

Zasady konkursu dla prelegentów „Expert Gastro Meeting”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest Business Speed Dating Poland.
 2. Udział w konkursie może zgłosić restaurator, ekspert rynku, doradca, producent czy dostawca usług dla branży HoReCa.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie merytorycznej prezentacji w jednej z kategorii tematycznych wskazanych przez Organizatora:
  • Zarządzanie personelem
  • Aspekty prawne w gastronomii
  • Obsługa klienta
  • Marketing
  • Sytuacje kryzysowe w gastronomii
  • FuckUp Story
 4. Zgłoszenia muszą spełniać warunki opisane w punkcie 8.2.
 5. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 1.07.2018r do 30.09.2018r.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń (zawsze korzystamy z tego prawa, nie zwlekaj więc ze zgłoszeniem!).
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU • Konkurs przebiega w dwóch etapach.
  1. Etap I – przesyłanie zgłoszeń konkursowych przez uczestników i wyłonienie najlepszych prezentacji przez Organizatora.
  2. Zasady przesyłania zgłoszeń konkursowych:
   • zgłoszenia należy wysyłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: gastro.bsdpoland.pl/kontakt do dnia 30.09.2018r.
   • zgłoszenie musi zawierać temat wystąpienia, krótki opis (200 znaków), długi opis wraz z agendą.
   • prezentacje/tematy komercyjne, promujące dany produkt czy usługę będą odrzucane.
  3. Zasady kwalifikacji do etapu II:
   • spośród poprawnych zgłoszeń, Redakcja Business Speed Dating Poland wybiera uczestników, którzy zostają zakwalifikowani do etapu II
   • osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 19.10.2018r.
   • osoby, które zakwalifikowały się do II etapu muszą przesłać ostateczną wersję prezentacji nie później niż 10.11.2018r.
  4. Etap II – wystąpienie ze swoją prezentacją podczas Gastro Meeting
   • osoby zakwalifikowane do II etapu występują ze swoją prezentacją na konferencji Gastro Meeting dnia 19.11.2018r.
   • ocena prezentacji w oparciu o ocenę publiczności obecnej na wystąpieniu oraz frekwencję podczas prelekcji – szczegółowe zasady zliczania punktów opisano w punkcie 9.
   • prelegent/mówca, który zbierze najwyższe noty publiczności oraz zgromadzi największą liczbę słuchaczy podczas wystąpienia wygrywa konkurs
  5. Zasady dotyczące prezentacji konkursowej:
   • Czas trwania prezentacji: 15 minut + 15 minut na pytania z sali i od moderatora/loży ekspertów
   • Forma prezentacji: dowolna (prelekcja, case study, szkolenie)
   • Do prezentacji można zaprosić dodatkowe osoby
   • Finalna prezentacja musi zostać dostarczona najpóźniej 20.05.2018r.
 • Zasady zliczania punktów w II etapie konkursu:
  1. Ostateczny wynik to suma punktów:
   • Ocena wystąpienia przez słuchaczy za pomocą systemu do ankietowania – średnia nota ze wszystkich ocen (skala od 1 do 9, gdzie 1 – źle, 9 – super), wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku i mnożony x 10 (w sytuacji awaryjnej, gdy zawiedzie system do ankietowania, oceny w formie głosowania na kartkach dokonują jedynie członkowie loży ekspertów, którzy przysłuchują się wszystkim prelekcjom)
   • Frekwencja podczas wystąpienia – liczba słuchaczy obecnych na sali podczas wystąpienia, podzielona przez 10
   • wynik zaokrąglony jest do dwóch miejsc po przecinku 

 

III. NAGRODA

 

 • Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł Expert Gastro Meeting 2018, prawo do używania logotypu „Expert Gastro Meeting”.
 • Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do etapu II i przedstawili swoją prezentację podczas konferencji Gastro Meeting otrzymują prawo do używania logotypu „Expert Gastro Meeting 2018″ 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD

 

 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na koniec konferencji Gastro Meeting.
 • Warunkiem odbioru nagrody jest obecność prelegenta na całej konferencji oraz podczas ogłaszania wyników i wręczania nagrody.
 • Zwycięzca musi odebrać nagrodę osobiście.
 • Niespełnienie powyższych warunków skutkuje przekazaniem nagrody osobie, która zajęła kolejne miejsce.
 • W sytuacji gdy dwie osoby zdobędą identyczną liczbę punktów, Organizator zastrzega sobie prawo do decydującego głosu wskazującego zwycięzcę.
 • Organizator może przyznać nagrodę ex aequo, w takiej sytuacji nagroda finansowa zostanie równo podzielona pomiędzy zwycięzców
 • W sytuacjach spornych decydujący głos należy do organizatora.