Program spotkań kupców z dostawcami

Business Speed Dating

8:00 – 8:30

Rejestracja kupców i odbiór harmonogramów spotkań

Recepcja – foyer

8:30-8:40

Zajmowanie miejsc przy indywidualnych stolikach

Sala Business Speed Dating

8:40 – 11:00

I TURA spotkań kupców z dostawcami

Sala Business Speed Dating

11:00 – 11:10

Przerwa kawowa

Część wystawiennicza – foyer

11:10 – 12:30

I TURA cd. spotkań kupców z dostawcami

Sala Business Speed Dating

12:30 – 13:00

Przerwa na lunch

Restauracja hotelowa

12:50 – 13:00

Zajmowanie miejsc przy indywidualnych stolikach

Sala Business Speed Dating

13:00 – 15:20

II TURA spotkań kupców z dostawcami

Sala Business Speed Dating

15:20 – 15:30

Przerwa kawowa

Część wystawiennicza – foyer

15:30 – 16:50

II TURA cd. spotkań kupców z dostawcami

Sala Business Speed Dating

16:50 – 17:00

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Professional Buyer Hotel Meeting

Część wystawiennicza – foyer